Konsultatsioon/Nõustamine

INDIVIDUAALNE E-konsultatsioon või konsultatsioon 2 päeva 16 ak/h raamatupidaja tase 5 kutseeksami ettevalmistamine.

Konsultatsiooni käigus saadetakse kutseeksami edukaks sooritamiseks kordamisülesanded finantsarvestuse ning juhtimisarvestuse valdkonnas. Konsultatsiooni käigus kontrollitakse lahendatud ülesanded ning saadetakse õiged vastused ülesannetele.

Konsultatsioon sisaldab raamatupidaja tase 5 kordamisülesandeid.

Näidisülesanded saadetakse vaid arve õigeaegsel tasumisel.

Hind 2500

Päevakava 8 ak/h

Finantsarvestuse, kuluarvestuse, finantsanalüüsi ja

maksuarvestuse näidisülesannete lahendamine

Loobumisel osavõtutasu ei tagastata.

INDIVIDUAALNE E-konsultatsioon või konsultatsioon 2 päeva 16 ak/h raamatupidaja tase 6 kutseeksami ettevalmistamine. Konsultatsiooni käigus saadetakse kutseeksami edukaks sooritamiseks kordamisülesanded finantsarvestuse, kuluarvestuse ja finantsanalüüsi valdkonnas. Konsultatsiooni käigus kontrollitakse lahendatud ülesanded ning saadetakse õiged vastused ülesannetele.

Konsultatsioon sisaldab raamatupidaja tase 6 kordamisülesandeid.

Hind 2500 16 ak/h

Esimene päev 8 ak/h:

Finants- ja maksuarvestuse ja kuluarvestuse näidisülesannete lahendamine

Teine päev 8 ak/h:

Kuluarvestuse, finantsanalüüsi, investeeringute planeerimise ja eelarvestamise näidisülesannete lahendamine

Raamatupidaja tase 5 ja 6 kordamisülesanded on erinevad.

KONSULTATSIOONID ETTETELLIMISEL

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A

TARTUS SOOLA 6,

RAKVERES LAI 7

Finants- ja õigusnõustamine, maksukonsultatsioon, võlanõustamine, töökeskkond- ja ohutus. Projektide koostamine, rahastamine ja juhtimine. Juriidiline ja finantsteenuste nõustamine. Finantsnõustamine, aruannete analüüs, rahavoogude küsimused. Personalijuhtimisalane nõustamine, dokumendi- ja arhiivihalduse korraldamine ning  nõustamine ettevõtluse korraldamise küsimustes. Karjäärinõustamine.

60 minutit 500 eurot

Tihtipeale võib olla oma kulude ja tulude üle vaatamine keeruline tegevus. Meie võime aidata Teie kulusid optimeerida ja aidata leida uusi võimalusi tulude suurendamiseks.

Nõustaja: Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7. 2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja, ettevõtja. Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, Maksu- ja Tolliameti koolitused, raamatupidamisprogrammi Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris.

info@edilon.ee
Tel: +372 55 40 677