Äriplaanide koostamine

Aitame Teie äriideel realiseeruda äriplaaniks koos selleks vajalike täienduste ja edasiarendustega ning uuringutega.

Aitame koostada erinevate toetuste taotlemiseks projekte, anname nõu ettevõtte loomiseks ja käivitamiseks vajaliku dokumentatsiooni kohta.

Äriplaani koostamine tuleb korralikult läbi mõelda ja selgitada välja vajadused ning võimalused.

Äriplaanide koostamise hind sõltub sellest, millisel tasemel on tellijapoolne äriplaani koostamiseks vajalik alusmaterjal (äriidee, tasuvusuuringud, turu-uuringud jne) ning millisel tasemel äriplaani soovitakse saada.

ÄRIPLAANI KOOSTAMISE INDIVIDUAALNE MENTROLUS 16 ak/h 2500 eurot.

  1. FLUID DESIGN OÜ
  2. HAKK HAKK OÜ
  3. TAMMEMEES OÜ
  4. LUXXURO OÜ
  5. M PLEKK OÜ