Meie

PRIVAATSUSTINGIMUSED

TÄISKASVANUTE KOOLITUSTE LÄBIVIIMISE KORD

KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Edilon OÜ on läbinud Eesti Hariduse Kvaliteediagentuuri täienduskoolituse õppekavarühma  Juhtimine ja Haldus kvaliteedi hindamise 2023.

Edilon Koolituste missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Uued väljakutsed nõuavad meilt uusi oskusi.

Edilon Koolituskeskuse õppekavad juhtidele sisaldavad kaasaegseid juhtimiskompetentse ning uusi juhtimistrende. Ettevõtlusalaseid koolitusi pakume nii alustavatele ettevõtjatele kui töötajatele juhtimisalaste teadmiste arendamiseks.

Oleme liikuvad ja paindlikud omades mobiilset arvutiklassi.

ÕPPEKAVAD VASTAVALT TELLIJA SOOVIDELE. KÕIKIDELE KOOLITUSTELE TULEB VÄHEMALT 10 TÖÖPÄEVA ETTEREGISTREERIDA. KOOLITUSED TOIMUVAD GRUPI TÄITUMISEL.

Ettevõtte sisekoolitus aitab tõsta töötajate kompetentsust, töö rahulolu ja parandada kolleegide-vahelisi rahvusvahelisisuhteid. Samuti annab see tellijale võimaluse korraldada koolitus just endale sobival ajal ja kohas.

Meie eesmärgiks on pakkuda oma partneritele parimaid teadmistele ja praktilistele kogemustele tuginevaid juhtimisalaseid teadmisi ning oskusi.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Edilon OÜ on esitanud 15.03.2024 täiskasvanuhariduse majandustegevuse teate nr.254604. Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.