Meie

PRIVAATSUSTINGIMUSED

TÄISKASVANUTE KOOLITUSTE LÄBIVIIMISE KORD

KVALITEEDI TAGAMISE ALUSED

Edilon Koolituste missioon on aidata kaasa organisatsiooni eesmärkide efektiivsemale saavutamisele, pakkudes praktilist ja usaldusväärset koolitust. Uued väljakutsed nõuavad meilt uusi oskusi.

Edilon Koolituskeskuse õppekavad juhtidele sisaldavad kaasaegseid juhtimiskompetentse ning uusi juhtimistrende. Ettevõtlusalaseid koolitusi pakume nii alustavatele ettevõtjatele kui töötajatele juhtimisalaste teadmiste arendamiseks.

Oleme liikuvad ja paindlikud omades mobiilset arvutiklassi.

ÕPPEKAVAD VASTAVALT TELLIJA SOOVIDELE.

Ettevõtte sisekoolitus aitab tõsta töötajate kompetentsust, töö rahulolu ja parandada kolleegide-vahelisi rahvusvahelisisuhteid. Samuti annab see tellijale võimaluse korraldada koolitus just endale sobival ajal ja kohas.

Meie eesmärgiks on pakkuda oma partneritele parimaid teadmistele ja praktilistele kogemustele tuginevaid juhtimisalaseid teadmisi ning oskusi.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Edilon OÜ on esitanud 25.11.2020 täiskasvanuhariduse majandustegevuse teate nr.218243. Tulumaksutagastus vastavalt EV seadusandlusele.