Finantsprognooside koostamine Excelis

Hind: 1200

TALLINNAS SUUR-SÕJAMÄE 10A või e-keskkond ZOOM, Google Meet

TARTUS SOOLA 6 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

RAKVERES LAI 7/PÄRNUS RÜÜTLI 44 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

JÕHVIS KUTSE 13 või e-keskkond ZOOM, Google Meet

Aastaringselt kokkuleppel 

Õppekava kogumaht: 8 ak/h auditoorne praktiline töö

Iseseisvat tööd ei ole.

Õppekavarühm: Juhtimine ja Haldus

Koolituse eesmärk: Koolituse tulemusel on õppijal vajalikud oskused finantsprognooside koostamiseks Excelis. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Sihtrühm: Vähekogenud ja eelneva kogemuseta alustavad ettevõtjad, kes oma äritegevuses tunnevad puudust oskustest finantsprognooside koostamisel. 

Õppe alustamise nõuded: soovitavalt vähemalt keskharidus ja arvutikasutamise oskus, kuna finantsprognoosid koostatakse arvutis. Veebiõppes osalejal vajalik arvuti ja interneti olemasolu.

Õppeaja kestus: toimub 1 päeva. 8 ak-tunnine õppepäev toimub 1 korda nädalas.

Õpiväljundid:

Koolituse läbinu:

  • koostab oma ettevõtte finantsprognoosid Excelis

Õppe sisu:

Auditoorne praktilise töö lühikirjeldus (8 tundi) nimetused ja mahud tundides 

Tulude plaani koostamine, rahavoogude prognoos, kasumiaruanne ning bilansi prognoos.

Õppemeetodid: praktikum.

Õppematerjalide loend:

Soovitusliku kirjanduse annavad koolitajad koolituse jooksul, lähtudes õppijate individuaalsetest vajadustest.

Võimalusel kaasa võtta oma sülearvuti!

Õpingute lõpetamise tingimuseks on:

Osavõtt 100% auditoorsetest tundidest ja finantsprognooside koostamine tunnis.

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid:
•õpiväljundite saavutamist hinnatakse jooksvalt koolituse käigus esitatud finantsprognooside põhjal. Koolituse jooksul kasutatakse läbivalt kujundavat hindamist.  Hindamine on mitteeristav.

Õpiväljundi saavutamisel väljastatakse õppijale tunnistus. Õpiväljundi mittesaavutamisel väljastame tõendi kursusel osalemise kohta.

Tunnistus, kui õpingute lõpetamise nõuded on täidetud.
Tõend juhtudel, kui õpiväljundid jäid omandamata kuid õppija võttis osa õppetööst või kui õppija osales õppetööl osaliselt. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppetööks kasutatakse õppeklasse. Õppeklassid on varustatud õppetööks
vajalike nüüdisaegsete tehniliste vahenditega (TV, videoaparatuur, arvutid, diaprojektor, teisaldatav pabertahvel, statsionaarne tahvel koos kirjutusvahenditega). Õppeklassid vastavad tervisekaitse nõuetele.

Koolitaja andmed:

Marju Teiva, 2019 Tallinna Ülikool Kutseõpetaja magister, kutsetunnistus kutseõpetaja tase 7.  2006 Tallinna Majanduskool maksunduse rakenduskõrghariduse diplom, raamatupidaja, personalitöötaja, õpetaja, koolitaja.  Töötanud Maksu- ja Tolliametis revidendina, AS Antista müügikorraldajana, transpordiettevõttes raamatupidajana, personalitöötajana. Täiendanud oma teadmisi ERK koolitustel, personalispetsialisti koolitusel, Maksu- ja Tolliameti, Merit koolitus jt. Üle 20 aasta töökogemusi era- ning riigisektoris. Andecus OÜ, Educus OÜ, Edilon OÜ asutaja ja tegevjuht. Täiskasvanute koolitaja kogemus üle 10 aasta.